Wielki Post gromadzi nas na nabożeństwach pasyjnych: Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, podczas których podejmujemy refleksję na tajemnicą miłości Boga do człowieka oraz nad naszą nieprawością: uleganie pokusom, trwanie w grzechu. We wtorkowy wieczór w Solingen, 22 marca 2022, młodzież ministrancka naszej Misji przeprowadziła nas przez czternaście stacji Drogi Krzyżowej. Inscenizacja skupiała naszą uwagę na drzewie krzyża. Wokół niego młodzież ukazywała różne postawy życiowe, które nas ku Bogu prowadzą oraz te, które nas od Boga oddalają. Refleksji towarzyszyła muzyka. Ksiądz Prowincjał Bogdan Renusz SChr, który przybył do Solingen, aby razem z nami uczestniczyć w misterium Drogi Krzyżowej, wyraził po jej zakończeniu ogromne uznanie i podziękował młodzieży za to, że nie zakopuje swoich talentów i duchowej wrażliwości, dzieląc się swoją wiarą z innymi. Jednocześnie zaprosił młodych do udziału w kolejnym Polonijnym Spotkaniu w ośrodku Concordia w czerwcu tego roku oraz do wspólnych spotkań formacyjnych grupy "Emaus", która skupia wokół siebie młodzież z wielu innych placówek duszpasterskich na terenie Niemiec.     

W niedzielę, 16 stycznia 2022, w Solingen o godz. 18.30 w kościele św. Michała Archanioła, mogliśmy spojrzeć na Boże Narodzenie oczyma dorosłych, którzy pięknym śpiewem - przeplatanym rozważaniami o Bożym Narodzeniu autorstwa św. Ojca Pio - pobudzili nas do refleksji nad tajemnicą miłości Boga do człowieka. Język fotografi nie jest w stanie wypowiedzieć wszystkiego, co zgotowała nam schola pod patronatem św. Michała Archanioła oraz autorzy scenerii pod czujnym okiem Pana Arnolda. Mimo wszystko warto spojrzeć na skupione, wypełnione modlitwą oblicza uczestników tego wydarzenia.  

Wiele razy i na różne sposoby opisywano i przedstawiano Boże Narodzenie na przestrzeni dwóch tysięcy lat. A wszystko po to, aby Ewangelia opisująca tajemnicę przyjścia Boga na ziemię była wszystkim bliska i zrozumiała. W niedzielę, 16 stycznia 2022, podczas Mszy św. o godz. 14.00 w kościele św. Antoniego w Wuppertalu, dzieci naszej Misji zabrały nas w podróż do Nazaretu i do Betlejem, gdzie "Słowo stało się ciałem". Przypomniały okoliczności związane z narodzeniem Jezusa. Dlatego obok Maryi i Józefa w betlejemskiej stajence są obecni aniołowie, pasterze, królowie i wszyscy, którzy szczerym sercem Boga kochają. W czasie "Jasełek" nie zabrakło polskich kolęd, które zagrały i wyśpiewały dzieci z zespołu folklorystycznego "Polskie kwiaty", ubrane w stroje ludowe. Również i starsza generacja "Polskich kwiatów" w rytm kolędy "Bóg się rodzi" wykonała poloneza. Nad oprawą muzyczną czuwali: Pani Felecja i Pan Benedykt, który wcielił się w rolę trębacza.

Tegorocza stajenka betlejemska w kościele St. Michael w Solingen, której pomysłodawcą i wykonawcą jest Pan Arnold z naszej Rady Parafialnej, kryje w sobie wiele treści. Nie wszystkie zostały wychwycone przez aparat fotograficzny. Zasadniczy motyw dotyczy naszej drogi ku Bogu. Drogi bywają różne, ale wśród nich jest jedna, która ma swój początek w sakramencie chrztu świętego, który czyni nas dziećmi Bożymi oraz braćmi i siostrami w Chrystusie. Jest to droga najpewniejsza do zbawienia, bo chrzest święty zmywa z człowieka grzech pierworodny. Ta właśnie droga jest wyeksponowana poprzez motyw światła. Człowiek w ciemności łatwo się gubi, przewraca potykając o różne przeszkody. Dlatego warto iść przez życie z Jezusem, który jest naszym Światłem. Autor stajenki do jej wykonania wykorzystał kamienie przygotowane przez naszych parafian. Na wielu z nich możemy przeczytać słowa podziękowania, prośby, wyznania wiary. Między tymi kamieniami znajduje się jeden z pola betlejemskiego. W stajence znajdziemy drzewa z brzozy i przeróżne wióry, nawet z kamiennej sosny, której żywotność sięga 1000 lat i po ścięciu zachowuje wspaniały zapach do 300 lat. To przykład wytrwałości w drodze ku Bogu. Dach stajenki, którą autor określa jako grotę, to Golgota z widocznym w głębi krzyżem. Otwarcie groty w kierunku ołtarza wskazuje na stół Eucharystii, na którym podczas każdej Mszy św. rodzi się Chrystus, Pan i Zbawiciel człowieka.   

W okresie adwentowego oczekiwania na przyjście Zbawiciela Kościół gromadzi nas na Mszach Świętych zwanych "Roratami". Również i w naszej Misji takie Msze mają miejsce - w adwentowe soboty o godz. 7.00 w kościele św. Antoniego w Wuppertalu. Wnętrze świątyni wypełnia blask świec, z których najważniejszą jest tzw. "roratka". Symbolizuje ona Maryję jako tę, która prowadzi nas na spotkanie z Jezusem. To razem z Maryją przeżywamy czas naszych przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Pierwsza Msza Święta Roratnia już za nami. Miała miejsce w sobotę, 4 grudnia, na której zakończenie przybył św. Mikołaj, aby dzieci obdarować prezentami. Po Mszy św. na zewnątrz kościoła każdy mógł się posilić słodkim rogalikiem oraz gorącym napojem: kakao i kawą, za co dziękujemy Radzie Parafialnej naszej Misji.  

We wspólnocie naszej Misji w Wuppertalu, Solingen oraz Velbert-Neviges funkcjonują: Koło Żywego Różańca, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Rodziny Szensztackie, grupy: ministrantów, lektorów, seniorów, nadzwyczajni szafarze Komunii św. oraz "Margaretki", które podejmują codzienną modlitwę w intencji konkretnego kapłana. To właśnie należący do "Margaretek" pragnęli spotkać się w ramach dni skupienia w domu polskim "Concordia", aby pogłębić swoją formację i jeszcze bardziej zmotywować siebie i nnych do modlitwy. I tak w piątkowy wieczór (12 listopada) Mszy św. przewodniczył ks. Piotr i skierował do uczestników spotkania Boże słowo. Następnie przez całą noc trwaliśmy na modlitiwe przed Najświętszym Sakramentem. W sobotę dzień rozpoczęliśmy Mszą św., której przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. Sławek. Tego dnia podczas konferencji poznawaliśmy sylwetkę błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Z racji na trzynasty dzień miesiąca odmawialiśmy różaniec w łączności z sanktuarium Matki Bożej w Fatimie. Po zakończeniu Koronki do Miłosierdzia Bożego jedna z uczestniczek przyjęła "szkaplerz". Sobotni wieczór poświęciliśmy wspólnej zabawie, dzieląc się nawzajem naszymi codziennymi sprawami. W niedzielę rano były Godzinki, po śniadaniu kolejna konferencja, w której ks. Sławek nakreślał maryjny wymiar życia i posługi błogosławionego kardynała Wyszyńskiego. W samo południe w kaplicy domu "Concordia" uczetniczyliśmy w niedzielnej Mszy św., której przewodził nasz duchowy opiekun - ks. Sławek. Po obiedzie uczestniczyliśmy w wydarzeniu patriotycznym - odsłonięciu tablicy "Solidarności". Na zakończenie - przy kawie i ciastku podziękowaliśmy ks. Marcinowi. dyrektorowi domu "Concordia" za gościnę i życzliwość. W drodze powrotnej do Solingen i Wuppertalu zrodził się nam w autobusie pomysł wybrania motta dla naszej grupy "Margaretek". Wszyscy jednogłośnie podjęli deyzję: SOLI DEO PER MARIAM. 

Listopad - miesiąc szczególnej pamięci o tych, którzy przeszli już "do krainy życie wiecznego". Nawiedzamy cmentarze, modlimy się za zmarłych w wypominkach, w kościołach odprawiamy za nich Msze św. Każdego roku nasza wspólnota przybywa w dniu Wszystkich Świętych na cmentarz Uelledahl w Wuppertalu, aby zachować pamięć o tych, którzy już odeszli. Wspólna modlitwa prowadzi nas do odkrywania prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa, w którym wszyscy zmartwychwstaniemy, by żyć na wieki we wspólnocie zbawionych. Prosimy Boga o jego miłosierdzie dla dusz przebywających w czyśćcu. Martwimy się losem potępionych, dla których nie ma już żadnego ratunku. Nawiedzając cmentarze myślimy też o naszej śmierci i o naszej wieczności. We wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych - 2 listopada - w naszych kościołach odprawiamy Msze św. za tych, którzy w ostatnim roku przeszli do wieczności. Dziękujemy za dobro, które czynili wobec nas. Przy tym zastanwiamy się, czy kolejne pokolenia będą o nas pamiętać...? 

Dzieci naszej Misji w miesiącu październiku - z inicjatywy s. Anny - wykonały prace, które miały ukazać Maryję - Matkę Jezusa. Ich prace zostały docecnione i nagrodzone podczas nabożeństwa w kościele św. Antoniego w Wuppertalu w sobotę, 30 października, o godz. 11.30. Zamieszczamy kilka z "Portretów Maryi" na naszej stronie internetowej. Dziękujemy s. Annie, dziękujemy rodzicom a przede wszystkim dzieciom za podjęty wysiłek. Wasze prace radują serca dorosłych. Zostały one również zaprezentowane miejscowej wspólnocie parafii św. Antoniego w Wuppertalu w postaci wystawy, która jest do obejrzenia w wyżej wymienionym kościele jeszcze tylko w niedzielę, 31 października, do godz. 15.00.

 

W październikowe soboty dzieci naszej Misji, które nie wyjechały na ferie jesienne, uczestniczą w spotkaniach różańcowych. Od lat odbywają się one w kościele św. Antoniego w Wuppertalu o godz. 11.30. Obeceność dzieci jest ubogacona również obecnością ich rodziców, rodzeństwa a nawet dziadków. Modlitwa różańcowa wydaje się być monotonna, ale dzieci dzielnie włączają się, prowadząc poszczególne tajemnice. Serce się raduje, widząc trzymane w dłoniach różańce. Oby zawsze ta modlitwa prowadziła nas - a zwłaszcza dzieci naszej Misji - przez Maryję ku Bogu. 

Po dwuletnim przygotowaniu, młodzież naszej wspólnoty parafialnej przystąpiła w sobotni wieczór - 2 października - do sakramentu bierzmowania. Tym razem miejscem, w którym to się dokonało była bazylika Matki Bożej w Neviges. Ksiądz Biskup Zbigniew Zieliński przybył do nas z Gdańska, aby zachęcić nas - a zwłaszcza młodzież - do "ubierania się w szatę dobra". Nawiązał w ten sposób do osoby nowego błogosławionego, kardynała Stefana Wyszyńskiego, który jako dziewięcioletni chłopak kilka razy usłyszał słowa umierającej matki: "Stefanie, ubieraj się..." Przyjęcie sakramentu bierzmowania Ksiądz Biskup nazwał kwintesencją chrześcijaństwa. Młodzi ludzie, przystępując do tego sakramentu, otrzymują w darze "szatę Ducha Świętego". Młodzież podziękowała Panu Bogu za ten szczególny moment w ich życiu, jakim jest umocnienie Duchem Świętym. Słowa wdzięczności popłynęły w stronę Księdza Biskupa, duszpasterzy - szczególnie ks. Mirosława, który prowadził przygotowanie da sakramentu bierzmowania. Również rodzice bierzmowanych usłyszeli słowa podziękowań za dar życia, za podtrzymywanie ducha wiary i miłości do Boga i drugiego człowieka. Wszyscy - a zwłaszcza bierzmowani - otrzymali na kolejne dni i lata życia zadanie "ubierania się w szatę dobra". Tym, który niewątpliwie pragnie nas ubierać jest Duch Święty.