102 lata Niepodległa... W naszych polskich sercach przynosimy wdzięczność Bogu za Jego opiekę nad nami. Za Najświętszą Maryję Pannę, która w Jasnogórskim Wizerunku jest wielką chlubą naszego narodu. Podczas Mszy św. w Wuppertalu o godz. 18.30 wybrzmiały nasze narodowe akcenty, wybrzmiała nasza narodowa historia i nasza wiara, której korzenie tkwią w chrześcijańskiej tradycji, kulturze i sztuce.

Pierwszy piątek miesiąca gromadzi nas w Wuppertalu w kościele św. Antoniego o godz. 15.00 we wspólnocie modlitwy. Podczas GODZINY MIŁOSIERDZIA zawierzamy siebie, nasze rodziny, naszą Misję i świat cały Bogu, ufając, że zachowa nas od zła wszelkiego. JEZU, UFAM TOBIE!

1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych - gromadzi nas przy grobach bliskich zmarłych. Również w tym roku dane nam było modlić się na cmentarzu Uelledahl w Wuppertalu - tym razem z udziałem Pani Konsul Barbary Pamirskiej z Konsulatu RP w Köln. 2 listopada - we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych - podczas Mszy św.: w Wuppertalu o godz. 17.00 oraz w Solingen o godz. 19.00 modliliśmy się za zmarłych naszej wspólnoty parafialnej, którzy w minionym roku przeszli do wieczności.

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej Misji w dniach od 6 do 10 kwietnia przeżywaliśmy jako zgrupowanie pod wodzą "trenera", którym jest Jezus Chrystus oraz Jego "asystenta" - św. Jana Pawła II. Ks. Krzysztof z Bydgoszczy - "duchowy sportowiec" - przeprowadził nas przez trzy kluczowe słowa charakterystyczne dla tego czasu: post, modlitwa i jałmużna.

W pamięci uczestników najbardziej zapisał się ostatni dzień rekolekcji, który możemy śmiało nazwać "powrotem do pierwotnej miłości". W sposób szczególny mogli tego doświadczyć małżonkowie, którzy spoglądając sobie wzajemnie w oczy (i pewno w serca), mogli powtórzyć sakramentalne słowa: "ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość..." Dziękujemy Bogu za ten święty czas odnowy i przygotowania do świętowania wielkich tajemnic paschalnych, które od wieków Kościół uroczyście celebruje w dniach Wielkiego Tygodnia oraz Świąt Wielkanocnych. 

Galeria

{gallery}88{/gallery}

W sobotę, 13 października, w Konsulacie RP w Köln p. Lucyna Kopiczyński została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za ofiarną - ponad 30-letnią - pracę pedagogiczną z dziećmi i młodzieżą, która podczas zajęć lekcyjnych w naszej Misji poznaje piękno języka, tradycji i kultury polskiej. Słowa uznania i podziękowania wyrazili: Konsul Generalny - p. Jakub Wawrzyniak, Konsul ds. Polonijnych - p. Andrzej Dudziński oraz Prezes Związku Polaków w Niemczech spod znaku "Rodła" - p. Józef Malinowski. W uroczystości udział wzięli: duszpasterze naszej Misji: ks. Sławomir Nadobny SChr, ks. Mirosław Ziembinbski SChr (duchowy opiekun Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech), przedstawiciele PMK Wuppertal w osobach pań nauczycielek i rodziców dzieci uczęszczających na język polski przy naszej Misji oraz najbliższa rodzina p. Lucyny. Uroczystość zakończył poczęstunek przygotowany przez Konsulat RP w Köln. Pani Lucynie serdecznie gratulujemy i dziękujemy za pielęgnowanie polskiego języka, kultury i tradycji w duchu chrześcijańskim. Słowa podziękowania kierujemy w stronę p. Macieja za udostępnienie zdjęć z tej uroczystości.   

Tegoroczne szlaki pielgrzymie prowadzą wielu chrześcijan oraz ludzi dobrej woli do sanktuarium maryjnego w Lourdes we Francji. Również przedstawiciele naszej Misji w dwóch grupach wyruszyli szlakiem maryjnym przez Montserrat w Hiszpanii, Meritxell w Andorze oraz Torreciudad w Hiszpanii. Po drodze podziwiając piękną panoramę masywu Pirenejów zanosiliśmy nasze modlitwy za przyczyną Maryi do Boga. Najpiękniejsze chwile dane nam było przeżyć w Lourdes: procesje różańcowe, nabożeństwa eucharystyczne, chwile osobistej modlitwy w grocie objawień czy kaplicy adoracji. Mogliśmy na chwilę odejść od zgiełku codziennych spraw, by zatrzymać się i spocząć w Bogu. Takie miejsca - a zwłaszcza widok licznej rzeszy chorych i oddanych posłudze wolontariuszy - pozostają na długo w pamięci. 160 lat temu Maryja wybrała to miejsce jako przestrzeń działania Boga, który "nie chce śmierci grzesznika". Św. Bernadeta - prosta dziewczyna - kilkanaście razy przybywała do groty massabielskiej, aby słuchać poleceń z nieba skierowanych do świata, który zdaje się odchodzić od Boga i Kościoła. Jednym z życzeń Matki Bożej była prośba, aby w miejscu objawień wybudowano świątynię - przybytek przebywania Boga pośród swego ludu.   

W Uroczystość Trójcy Przenajświętszej po Mszy św. w Wuppertalu były tańce i była zabawa, był bigos i było ciasto... Ale nade wszystko byliśmy razem jako wspólnota Polskiej Misji Katolickiej Wuppertal-Solingen-Velbert (Neviges).  

 

Tegoroczna Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, która patronuje Polskiej Misji Katolickiej w Wuppertalu, Solingen oraz Velbert-Neviges była okazją do podziękowania Panu Bogu za 25 lat kapłaństwa ks. proboszcza Sławomira Nadobnego SChr, który 25 maja 1993 r. przez posługę ks. arcybiskupa Jerzego Stroby, metropolity poznańskiego, został odarowany łaską Chrystusowego kapłaństwa. Słowo Boże podczas Mszy św. o godz. 14.00 w Wuppertalu wygłosił ks. Łukasz Klimek SChr, wskazując na wielki dar jakim jest powołanie do służby Bogu i ludziom w Kościele. Odnosząc się do Trójcy Przenajświętszej ks. Łukasz podkreślił Jej istotę, która wyraża się w miłości i poprzez miłość. 

Ks. Jubilat wyraził radość i wdzięczność Bogu za to, że 25-lecie kapłańskiej posługi dane jest mu przeżywać w Wuppertalu i podziękował Bogu, swoim zmarłym rodzicom oraz rodzinie, która przybyła z Polski za wszelkie dobro, jakiego w życiu doświadcza. Ks. Sławek wyraził też wielką radość z obecności scholi z parafii Chrystusa Króla w Stargardzie, która pod przewodnictwem ks. Łukasza wspierała swoim śpiewem naszą wspólnotę podczas Eucharystii. 

W drugą niedzielę Wielkiego Postu przeżywaliśmy - jako wspólnota Polskiej Misji Katolickiej w Wuppertalu - uroczystość przekazania relikwii św. Jana Pawła II. Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita archidiecezji lwowskiej na Ukrainie, były sekretarz Papieża-Polaka, celebrował Msze św. w Wuppertalu o godz. 8.30, w Solingen o godz. 11.00 oraz w Wuppertalu o godz. 14.00. Podczas pierwszej Mszy św. odczytał akt przekazania relikwii, po czym ks. Sławomir Nadobny SChr, proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Wuppertalu, przyjął je w swoje dłonie w postawie wdzięczności za ten piękny dar ofiarowany wiernym gromadzącym się w kościołach: St. Antonius (Wuppertal), St. Michael (Solingen) oraz Mariendom (Neviges) na nabożeństwach w języku polskim. Ksiądz Arcybiskup w słowie skierowanym do wiernych ukazał św. Jana Pawła II jako świadka wiary, który wzywa nas do zatroskania o osobistą świętość. Wskazał również, iż wspólnota posiadająca relikwie może przyzywać wstawiennictwa świętego u Boga. Dla Księdza Arcybiskupa wizyta w Polskiej Misji Katolickiej w Wuppertalu była również okazją do spotkań i rozmów z wiernymi. Mimo napiętego grafiku działań duszpasterskich nie zabrakło okazji do wspólnych zdjęć: z chórem "Benedictus", który swoim śpiewem podczas Mszy św. o godz. 8.30 stworzył atmosferę modlitwy, duchowego wyciszenia, refleksji oraz z Radą Parafialną, która przygotowała poczęstunek w pomieszczeniach Misji. W Solingen po zakończonej Mszy św. Ksiądz Arcybiskup rozmawiał z przedstawicielem Kurii Biskupiej w Köln pracującym w wydziale do spraw duszpasterstwa obcokrajowców na terenie tutejszej Archidieczji, panem Markusem-J. Heeg.

W tym miejscu wyrażamy słowa podziękowania kapłanom, siostrom zakonnym i wszystkim wiernym za wspólne dziękczynienie Bogu za dar św. Jana Pawła II. A relikwiarz niech towarzyszy w drodze do świętości na miarę św. Jana Pawła II. 

W sobotę, 25 listopada 2017, podczas Mszy św. sprawowanej w kościele św. Antoniego w Wuppertalu, 29 osób przystąpiło do sakramentu bierzmowania, którego udzielił biskup pomocniczy diecezji kaliskiej, JE Łukasz Buzun. W słowie skierowanym do uczestników liturgii wskazał, że życie bez otwarcia na wartości duchowe jest pozbawione treści. Jedynie w mocy Ducha Świętego jesteśmy w stanie przezwyciężać wszelkie kryzysy i problemy codzienności. Po Mszy św. rodzice bierzmowanych wraz z przedstawicielami Rady Parafialnej naszej Misji przygotowali poczęstunek w sali parafialnej. Swoją modlitwą i słowem wzmocnił nas prowincjał księży chrystusowców - ks. Edmund Druz. Liturgię pięknym śpiewem ubogacił chór naszej Misji - "Benedictus".

Ksiądz Biskup pozostał w naszej wspólnocie również w niedzielę, podczas której świętowaliśmy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, głosząc podczas każdej Mszy św. słowo Boże. Opierając się na tekście Ewangelii św. Mateusza - opis sądu ostatecznego - wskazał na potrzebę praktykowania miłosierdzia w naszym życiu.

W poniedziałek Ksiądz Biskup uczestniczył w dniu skupienia księży chrystusowców posługujących na terenie Niemiec, Holandii, Węgier i Włoch, które miało miejsce w Domu Prowincjalnym Towarzystwa Chrystusowego w Bochum.

Panu Mirkowi dziękujemy za udostępnienie zdjęć.