We wspólnocie naszej Misji w Wuppertalu, Solingen oraz Velbert-Neviges funkcjonują: Koło Żywego Różańca, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Rodziny Szensztackie, grupy: ministrantów, lektorów, seniorów, nadzwyczajni szafarze Komunii św. oraz "Margaretki", które podejmują codzienną modlitwę w intencji konkretnego kapłana. To właśnie należący do "Margaretek" pragnęli spotkać się w ramach dni skupienia w domu polskim "Concordia", aby pogłębić swoją formację i jeszcze bardziej zmotywować siebie i nnych do modlitwy. I tak w piątkowy wieczór (12 listopada) Mszy św. przewodniczył ks. Piotr i skierował do uczestników spotkania Boże słowo. Następnie przez całą noc trwaliśmy na modlitiwe przed Najświętszym Sakramentem. W sobotę dzień rozpoczęliśmy Mszą św., której przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. Sławek. Tego dnia podczas konferencji poznawaliśmy sylwetkę błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Z racji na trzynasty dzień miesiąca odmawialiśmy różaniec w łączności z sanktuarium Matki Bożej w Fatimie. Po zakończeniu Koronki do Miłosierdzia Bożego jedna z uczestniczek przyjęła "szkaplerz". Sobotni wieczór poświęciliśmy wspólnej zabawie, dzieląc się nawzajem naszymi codziennymi sprawami. W niedzielę rano były Godzinki, po śniadaniu kolejna konferencja, w której ks. Sławek nakreślał maryjny wymiar życia i posługi błogosławionego kardynała Wyszyńskiego. W samo południe w kaplicy domu "Concordia" uczetniczyliśmy w niedzielnej Mszy św., której przewodził nasz duchowy opiekun - ks. Sławek. Po obiedzie uczestniczyliśmy w wydarzeniu patriotycznym - odsłonięciu tablicy "Solidarności". Na zakończenie - przy kawie i ciastku podziękowaliśmy ks. Marcinowi. dyrektorowi domu "Concordia" za gościnę i życzliwość. W drodze powrotnej do Solingen i Wuppertalu zrodził się nam w autobusie pomysł wybrania motta dla naszej grupy "Margaretek". Wszyscy jednogłośnie podjęli deyzję: SOLI DEO PER MARIAM. 

Listopad - miesiąc szczególnej pamięci o tych, którzy przeszli już "do krainy życie wiecznego". Nawiedzamy cmentarze, modlimy się za zmarłych w wypominkach, w kościołach odprawiamy za nich Msze św. Każdego roku nasza wspólnota przybywa w dniu Wszystkich Świętych na cmentarz Uelledahl w Wuppertalu, aby zachować pamięć o tych, którzy już odeszli. Wspólna modlitwa prowadzi nas do odkrywania prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa, w którym wszyscy zmartwychwstaniemy, by żyć na wieki we wspólnocie zbawionych. Prosimy Boga o jego miłosierdzie dla dusz przebywających w czyśćcu. Martwimy się losem potępionych, dla których nie ma już żadnego ratunku. Nawiedzając cmentarze myślimy też o naszej śmierci i o naszej wieczności. We wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych - 2 listopada - w naszych kościołach odprawiamy Msze św. za tych, którzy w ostatnim roku przeszli do wieczności. Dziękujemy za dobro, które czynili wobec nas. Przy tym zastanwiamy się, czy kolejne pokolenia będą o nas pamiętać...? 

Dzieci naszej Misji w miesiącu październiku - z inicjatywy s. Anny - wykonały prace, które miały ukazać Maryję - Matkę Jezusa. Ich prace zostały docecnione i nagrodzone podczas nabożeństwa w kościele św. Antoniego w Wuppertalu w sobotę, 30 października, o godz. 11.30. Zamieszczamy kilka z "Portretów Maryi" na naszej stronie internetowej. Dziękujemy s. Annie, dziękujemy rodzicom a przede wszystkim dzieciom za podjęty wysiłek. Wasze prace radują serca dorosłych. Zostały one również zaprezentowane miejscowej wspólnocie parafii św. Antoniego w Wuppertalu w postaci wystawy, która jest do obejrzenia w wyżej wymienionym kościele jeszcze tylko w niedzielę, 31 października, do godz. 15.00.

 

W październikowe soboty dzieci naszej Misji, które nie wyjechały na ferie jesienne, uczestniczą w spotkaniach różańcowych. Od lat odbywają się one w kościele św. Antoniego w Wuppertalu o godz. 11.30. Obeceność dzieci jest ubogacona również obecnością ich rodziców, rodzeństwa a nawet dziadków. Modlitwa różańcowa wydaje się być monotonna, ale dzieci dzielnie włączają się, prowadząc poszczególne tajemnice. Serce się raduje, widząc trzymane w dłoniach różańce. Oby zawsze ta modlitwa prowadziła nas - a zwłaszcza dzieci naszej Misji - przez Maryję ku Bogu. 

Po dwuletnim przygotowaniu, młodzież naszej wspólnoty parafialnej przystąpiła w sobotni wieczór - 2 października - do sakramentu bierzmowania. Tym razem miejscem, w którym to się dokonało była bazylika Matki Bożej w Neviges. Ksiądz Biskup Zbigniew Zieliński przybył do nas z Gdańska, aby zachęcić nas - a zwłaszcza młodzież - do "ubierania się w szatę dobra". Nawiązał w ten sposób do osoby nowego błogosławionego, kardynała Stefana Wyszyńskiego, który jako dziewięcioletni chłopak kilka razy usłyszał słowa umierającej matki: "Stefanie, ubieraj się..." Przyjęcie sakramentu bierzmowania Ksiądz Biskup nazwał kwintesencją chrześcijaństwa. Młodzi ludzie, przystępując do tego sakramentu, otrzymują w darze "szatę Ducha Świętego". Młodzież podziękowała Panu Bogu za ten szczególny moment w ich życiu, jakim jest umocnienie Duchem Świętym. Słowa wdzięczności popłynęły w stronę Księdza Biskupa, duszpasterzy - szczególnie ks. Mirosława, który prowadził przygotowanie da sakramentu bierzmowania. Również rodzice bierzmowanych usłyszeli słowa podziękowań za dar życia, za podtrzymywanie ducha wiary i miłości do Boga i drugiego człowieka. Wszyscy - a zwłaszcza bierzmowani - otrzymali na kolejne dni i lata życia zadanie "ubierania się w szatę dobra". Tym, który niewątpliwie pragnie nas ubierać jest Duch Święty.

W dniach 19 i 20 czerwca 2021 polacy mieszkający w Północnej Nadrenii - Westfalii przybyli do Neviges - do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju. Tym razem pielgrzymowanie miało inny przebieg niż w latach poprzednich z powodu ograniczeń związanych z pandemią coronawirusa. Jednak każdy, kto chciał, podjął taką formę pielgrzymowania, jaką uznał za właściwą. Wśród zgromadzonych na sobotnim wieczornym nabożeństwie nie zabrakło pątników, którzy przybyli pieszo w małych grupach. W tym roku kilka osób pokonało pielgrzymowy szlak do Neviges korzystając z roweru. Chociaż nie było nas wielu, to jednak czuliśmy potrzebę wspólnej modlitwy, wspólnego spotkania przy eucharystycznym stole w domu Matki. Uroczystościom przewodniczył przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii zagranicznej, ks. Krzysztof Olejnik SChr. W słowie skierowanym do pielgrzymów podkreślił wartość pokoju, którego źródło jest w Bogu. Ten Boży pokój powinien wypełniać nasze ludzkie serca. Ks. Bogdan Renusz SChr, przełożony prowincji niemiecko-holendersko-włosko-węgierskiej, w której posługują księża chrystusowcy, podziękował pielgrzymom za podjęty trud oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie liturgii. W tym roku - pierwszy raz w historii pielgrzymowania do Neviges - cudowny obrazek Matki Bożej został umieszczony w specjalnie przygotowanym relikwiarzu i był wystawiony w bliskości ołtarza. Na zakończenie Mszy św. dokonaliśmy zawierzenia Maryi naszych codziennych spraw. Słowa podziękowania kierujemy w stronę gospodarzy sanktuarium Matki Bożej w Neviges ze wspólnoty św. Marcina, którzy zadomowilil się w tym miejscu. Ufamy, że w przyszłym roku znowu będziemy mogli wyruszyć na pielgrzymi szlak, aby Maryi w Neviges przynieść bukiet naszych dobrych czynów i postanowień. Autorem zdjęć z nabożeństwa sobotniego jest s. Anna, misjonarka Chrystusa Króla z PMK Wuppertal.

W piątek, 23 kwietnia 2021, Kręgi Rodzin Szensztackich istniejące w naszej Misji, zgromadziły sią w kościele św. Antoniego w Wuppertalu, aby odnowić swoje przymierze miłości z Maryją pielgrzymującą do ich domów i wspólnot rodzinnych w wizerunku Matki Bożej Trzykroćprzedziwnej. Nasze spotkanie rozpoczęła modlitwa różańcowa przed wystawionym na ołtrarzu w monstrancji Najświętszym Sakramentem. O godz. 18.30 podczas Mszy św. koncelebrowanej pod - przewodnictwem ks. Sławka - ks. Samuel z Ugandy modlił się, wypraszając tworzącym Kręgi Rodzin Szensztackich w naszej Misji obfitość Bożych łask za przyczyną Najświętszej Maryi Panny. Dzień Przymierza był dla nas wszystkich okazją do pogłębionej modlitwy i wielu przemyśleń. Św. Paweł w Liście do Filipian, który odczytywaliśmy w kościele podczas Mszy św., napisał: "Tylko sprawujecie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. Abym ja - czy to gdy przybędę do was, czy też będąc z daleka - mógł usłyszeć o was, że trwacie w jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię, i w niczym nie dajecie sią zastraszyć przeciwnikom."  

W dniach od 13 do 16 grudnia 2020 podczas rekolekcji adwentowych przeprowadzonych tym razem wirtualnie nasz prelegent, ks. Zbigniew Regucki SChr z Poznania, oparł swoje rozważania na słowach zapisanych w Liście do Rzymian przez św. Pawła: „A nadzieja zawieść nie może” (Rz 5,5). Cały świat został w tym roku opanowany przez pandemię coronawirusa. Miliony osób zachorowały na Covid 19. Wśród chorych znalazły się i tacy, którzy przeszli do wieczności. Dlatego potrzeba nam nadziei, która nie zawodzi. Tę nadzieję przynosi człowiekowi Chrystus - nasza Droga, Prawda i Życie. Kto idzie z Nim przez doczesność przeżywając ją w prawdzie o Bogu oraz o sobie samym osiąga Życie. Ks. Zbigniewowi dziękujemy za przygotowanie nauk rekolekcyjnych i prowadzenie nas po Bożych szlakach.

5 grudnia (sobota) św. Mikołaj przybył do Wuppertalu, przynosząc dzieciom nie tylko prezenty, ale przede wszystkim dobre słowo - tak bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach. Świat zmaga się z pandemią coronawirusa. Wszyscy doświadczamy ograniczeń w życiu publicznym. Dotykają one również dzieci. Dlatego wizyta św. Mikołaja przyniosła im chwile radości. Ta radość udzieliła się również dorosłym. Najpiękniejszym zdaniem, które padło z ust dostojnego gościa było zapewnienie, że w niebie nie ma coronawirusa. Św. Mikołaju dziękujemy za pozdrowienia od Pana Boga, które przekazałeś uczestnikom spotkania. Z nadzieją spoglądamy w przyszłość licząc, że za rok spotkamy się z Tobą już bez masek i innych zakazów obowiązujących w czasie pandemii.

W czwartek, 3 grudnia, po Mszy św. o godz. 10.30 zawitał do nas św. Mikołaj wraz z Aniołem, aby spotkać się z seniorami naszej Misji. Wizyta połączona z „mikołajkowym prezentem” bardzo ucieszyła uczestników spotkania. Seniorzy usłyszeli wiele ciepłych słów, w tym podziękowanie za przykład ich wiary, ich zatroskania o los swoich dzieci i wnuków. Spotkanie ze św. Mikołajem było również okazją do wspomnień z dzieciństwa, do miejsc, w których nasi seniorzy wzrastali przygotowując się do życia dorosłego. Wszyscy czuliśmy się zbudowani świadectwem małżonków, którzy od 40, 50 czy prawie 60 lat nieprzerwanie trwają w swoich sakramentalnych związkach. Spotkanie z seniorami pokazało jeszcze jedną prawdę - ich zdyscyplinowanie, jakże bardzo wymagane w dobie pandemii, a więc zachowanie odpowiedniego odstępu, maseczka ochronna zakrywająca usta i nos oraz stosowanie środków dezynfekujących. Św. Mikołaj wyraził nadzieję na spotkanie z seniorami za rok, przekazał pozdrowienia z nieba od świętych oraz zaprosił na zakończenie do wspólnej modlitwy.