W dniach 19 i 20 czerwca 2021 polacy mieszkający w Północnej Nadrenii - Westfalii przybyli do Neviges - do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju. Tym razem pielgrzymowanie miało inny przebieg niż w latach poprzednich z powodu ograniczeń związanych z pandemią coronawirusa. Jednak każdy, kto chciał, podjął taką formę pielgrzymowania, jaką uznał za właściwą. Wśród zgromadzonych na sobotnim wieczornym nabożeństwie nie zabrakło pątników, którzy przybyli pieszo w małych grupach. W tym roku kilka osób pokonało pielgrzymowy szlak do Neviges korzystając z roweru. Chociaż nie było nas wielu, to jednak czuliśmy potrzebę wspólnej modlitwy, wspólnego spotkania przy eucharystycznym stole w domu Matki. Uroczystościom przewodniczył przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii zagranicznej, ks. Krzysztof Olejnik SChr. W słowie skierowanym do pielgrzymów podkreślił wartość pokoju, którego źródło jest w Bogu. Ten Boży pokój powinien wypełniać nasze ludzkie serca. Ks. Bogdan Renusz SChr, przełożony prowincji niemiecko-holendersko-włosko-węgierskiej, w której posługują księża chrystusowcy, podziękował pielgrzymom za podjęty trud oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie liturgii. W tym roku - pierwszy raz w historii pielgrzymowania do Neviges - cudowny obrazek Matki Bożej został umieszczony w specjalnie przygotowanym relikwiarzu i był wystawiony w bliskości ołtarza. Na zakończenie Mszy św. dokonaliśmy zawierzenia Maryi naszych codziennych spraw. Słowa podziękowania kierujemy w stronę gospodarzy sanktuarium Matki Bożej w Neviges ze wspólnoty św. Marcina, którzy zadomowilil się w tym miejscu. Ufamy, że w przyszłym roku znowu będziemy mogli wyruszyć na pielgrzymi szlak, aby Maryi w Neviges przynieść bukiet naszych dobrych czynów i postanowień. Autorem zdjęć z nabożeństwa sobotniego jest s. Anna, misjonarka Chrystusa Króla z PMK Wuppertal.

W piątek, 23 kwietnia 2021, Kręgi Rodzin Szensztackich istniejące w naszej Misji, zgromadziły sią w kościele św. Antoniego w Wuppertalu, aby odnowić swoje przymierze miłości z Maryją pielgrzymującą do ich domów i wspólnot rodzinnych w wizerunku Matki Bożej Trzykroćprzedziwnej. Nasze spotkanie rozpoczęła modlitwa różańcowa przed wystawionym na ołtrarzu w monstrancji Najświętszym Sakramentem. O godz. 18.30 podczas Mszy św. koncelebrowanej pod - przewodnictwem ks. Sławka - ks. Samuel z Ugandy modlił się, wypraszając tworzącym Kręgi Rodzin Szensztackich w naszej Misji obfitość Bożych łask za przyczyną Najświętszej Maryi Panny. Dzień Przymierza był dla nas wszystkich okazją do pogłębionej modlitwy i wielu przemyśleń. Św. Paweł w Liście do Filipian, który odczytywaliśmy w kościele podczas Mszy św., napisał: "Tylko sprawujecie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. Abym ja - czy to gdy przybędę do was, czy też będąc z daleka - mógł usłyszeć o was, że trwacie w jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię, i w niczym nie dajecie sią zastraszyć przeciwnikom."  

W dniach od 13 do 16 grudnia 2020 podczas rekolekcji adwentowych przeprowadzonych tym razem wirtualnie nasz prelegent, ks. Zbigniew Regucki SChr z Poznania, oparł swoje rozważania na słowach zapisanych w Liście do Rzymian przez św. Pawła: „A nadzieja zawieść nie może” (Rz 5,5). Cały świat został w tym roku opanowany przez pandemię coronawirusa. Miliony osób zachorowały na Covid 19. Wśród chorych znalazły się i tacy, którzy przeszli do wieczności. Dlatego potrzeba nam nadziei, która nie zawodzi. Tę nadzieję przynosi człowiekowi Chrystus - nasza Droga, Prawda i Życie. Kto idzie z Nim przez doczesność przeżywając ją w prawdzie o Bogu oraz o sobie samym osiąga Życie. Ks. Zbigniewowi dziękujemy za przygotowanie nauk rekolekcyjnych i prowadzenie nas po Bożych szlakach.

5 grudnia (sobota) św. Mikołaj przybył do Wuppertalu, przynosząc dzieciom nie tylko prezenty, ale przede wszystkim dobre słowo - tak bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach. Świat zmaga się z pandemią coronawirusa. Wszyscy doświadczamy ograniczeń w życiu publicznym. Dotykają one również dzieci. Dlatego wizyta św. Mikołaja przyniosła im chwile radości. Ta radość udzieliła się również dorosłym. Najpiękniejszym zdaniem, które padło z ust dostojnego gościa było zapewnienie, że w niebie nie ma coronawirusa. Św. Mikołaju dziękujemy za pozdrowienia od Pana Boga, które przekazałeś uczestnikom spotkania. Z nadzieją spoglądamy w przyszłość licząc, że za rok spotkamy się z Tobą już bez masek i innych zakazów obowiązujących w czasie pandemii.

W czwartek, 3 grudnia, po Mszy św. o godz. 10.30 zawitał do nas św. Mikołaj wraz z Aniołem, aby spotkać się z seniorami naszej Misji. Wizyta połączona z „mikołajkowym prezentem” bardzo ucieszyła uczestników spotkania. Seniorzy usłyszeli wiele ciepłych słów, w tym podziękowanie za przykład ich wiary, ich zatroskania o los swoich dzieci i wnuków. Spotkanie ze św. Mikołajem było również okazją do wspomnień z dzieciństwa, do miejsc, w których nasi seniorzy wzrastali przygotowując się do życia dorosłego. Wszyscy czuliśmy się zbudowani świadectwem małżonków, którzy od 40, 50 czy prawie 60 lat nieprzerwanie trwają w swoich sakramentalnych związkach. Spotkanie z seniorami pokazało jeszcze jedną prawdę - ich zdyscyplinowanie, jakże bardzo wymagane w dobie pandemii, a więc zachowanie odpowiedniego odstępu, maseczka ochronna zakrywająca usta i nos oraz stosowanie środków dezynfekujących. Św. Mikołaj wyraził nadzieję na spotkanie z seniorami za rok, przekazał pozdrowienia z nieba od świętych oraz zaprosił na zakończenie do wspólnej modlitwy.

102 lata Niepodległa... W naszych polskich sercach przynosimy wdzięczność Bogu za Jego opiekę nad nami. Za Najświętszą Maryję Pannę, która w Jasnogórskim Wizerunku jest wielką chlubą naszego narodu. Podczas Mszy św. w Wuppertalu o godz. 18.30 wybrzmiały nasze narodowe akcenty, wybrzmiała nasza narodowa historia i nasza wiara, której korzenie tkwią w chrześcijańskiej tradycji, kulturze i sztuce.

Pierwszy piątek miesiąca gromadzi nas w Wuppertalu w kościele św. Antoniego o godz. 15.00 we wspólnocie modlitwy. Podczas GODZINY MIŁOSIERDZIA zawierzamy siebie, nasze rodziny, naszą Misję i świat cały Bogu, ufając, że zachowa nas od zła wszelkiego. JEZU, UFAM TOBIE!

1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych - gromadzi nas przy grobach bliskich zmarłych. Również w tym roku dane nam było modlić się na cmentarzu Uelledahl w Wuppertalu - tym razem z udziałem Pani Konsul Barbary Pamirskiej z Konsulatu RP w Köln. 2 listopada - we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych - podczas Mszy św.: w Wuppertalu o godz. 17.00 oraz w Solingen o godz. 19.00 modliliśmy się za zmarłych naszej wspólnoty parafialnej, którzy w minionym roku przeszli do wieczności.

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej Misji w dniach od 6 do 10 kwietnia przeżywaliśmy jako zgrupowanie pod wodzą "trenera", którym jest Jezus Chrystus oraz Jego "asystenta" - św. Jana Pawła II. Ks. Krzysztof z Bydgoszczy - "duchowy sportowiec" - przeprowadził nas przez trzy kluczowe słowa charakterystyczne dla tego czasu: post, modlitwa i jałmużna.

W pamięci uczestników najbardziej zapisał się ostatni dzień rekolekcji, który możemy śmiało nazwać "powrotem do pierwotnej miłości". W sposób szczególny mogli tego doświadczyć małżonkowie, którzy spoglądając sobie wzajemnie w oczy (i pewno w serca), mogli powtórzyć sakramentalne słowa: "ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość..." Dziękujemy Bogu za ten święty czas odnowy i przygotowania do świętowania wielkich tajemnic paschalnych, które od wieków Kościół uroczyście celebruje w dniach Wielkiego Tygodnia oraz Świąt Wielkanocnych. 

Galeria

{gallery}88{/gallery}

W sobotę, 13 października, w Konsulacie RP w Köln p. Lucyna Kopiczyński została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za ofiarną - ponad 30-letnią - pracę pedagogiczną z dziećmi i młodzieżą, która podczas zajęć lekcyjnych w naszej Misji poznaje piękno języka, tradycji i kultury polskiej. Słowa uznania i podziękowania wyrazili: Konsul Generalny - p. Jakub Wawrzyniak, Konsul ds. Polonijnych - p. Andrzej Dudziński oraz Prezes Związku Polaków w Niemczech spod znaku "Rodła" - p. Józef Malinowski. W uroczystości udział wzięli: duszpasterze naszej Misji: ks. Sławomir Nadobny SChr, ks. Mirosław Ziembinbski SChr (duchowy opiekun Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech), przedstawiciele PMK Wuppertal w osobach pań nauczycielek i rodziców dzieci uczęszczających na język polski przy naszej Misji oraz najbliższa rodzina p. Lucyny. Uroczystość zakończył poczęstunek przygotowany przez Konsulat RP w Köln. Pani Lucynie serdecznie gratulujemy i dziękujemy za pielęgnowanie polskiego języka, kultury i tradycji w duchu chrześcijańskim. Słowa podziękowania kierujemy w stronę p. Macieja za udostępnienie zdjęć z tej uroczystości.