W Uroczystość Bożego Ciała nasza Misja uczestniczyła w Mszach Świętych i procesjach w Wuppertalu i Solingen. Widocznym tego znakiem był sztandar PMK oraz stroje ludowe, w których zaprezentowali się członkowie zespołu folklorystycznego "Polskie kwiaty". 

W niedzielę, 22 maja, przeżywaliśmy w naszej Misji doniosłą uroczystość. Grupa 23 dzieci przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej. Naszej modlitwie towarzyszyło skupienie i radość. Nad wszystkim czuwała s. Krystyna. Dzieciom pierwszokomunijnym życzymy pogłębiania przyjaźni z Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie. Rodzicom tych dzieci dziękujemy za osobiste zaangażowanie w dziele formacji przez osobiste świadectwo wiary. 

Podczas Mszy świętych odprawianych w niedzielę, 8 maja, w Solingen o godz. 11.30 oraz w Wuppertalu o godz. 14.00, przedstawiciele dzieci i młodzieży, pod kierunkiem s. Krystyny, przygotowały inscenizację, której celem było uświadomienie, jak ważną rolę w naszych wspólnotach domowych pełnią nasi rodzice. Wyrazem wdzięczności były kwiaty, które wręczono mamom z okazji ich święta.

7 maja grupa naszych parafian uczestniczyła w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Kevelaer. Uroczystościom przewodniczył ks. biskup Rafał Markowski z Warszawy.

W dniach od 12 do 16 marca 2016 - w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia Bożego - rekolekcje wielkopostne w naszej wspólnocie wygłosił Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii zagranicznej, ks. Ryszard Głowacki SChr. W naukach rekolekcyjnych ukazał zasadnicze aspekty tajemnicy Bożego Miłosierdzia w oparciu o teksty Pisma św. oraz nauczanie papieża Franciszka zawarte w bulli ogłaszającej Nadzwyczajny Jubileusz zatytułowanej "Misericordiae vultus". 

Grupa parafian naszej Misji wyruszyła do Ziemi Świętej na pielgrzymi szlak przemierzając w dniach od 1 do 8 marca 2016 miejsca związane z życiem i działalnością Jezusa oraz Jego uczniów. 

W sobotę, 16 stycznia, Chóry Polskich Misji Katolickich z Dortmundu, Essen, Duisburga, Oberhausen, Kolonii, Koblencji, Niederrhein oraz z Wuppertalu już 17 raz - w ramach corocznych spotkań kolędowych - zaprezentowały swoje umiejętności wokalne. Koncert poprzedził recital jednego z najlepszych muzyków - Eligiusza Badury, który grając na gitarze wykonał kilka znanych melodii kolęd oraz utworów różnych gatunków muzyki. Nie zabrakło poloneza w wykonaniu zespołu folklorystycznego „Polskie kwiaty” na bazie melodii kolędy „Bóg się rodzi”. Spotkanie zakończyła uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Księdza Prowincjała Edmunda Druza SChr, który w słowie skierowanym do uczestników podziękował za ich trud i zaangażowanie w podtrzymywaniu polskich tradycji i zwyczajów w życiu wspólnot parafialnych, których są reprezentantami. Wiele osób z naszej wuppertalskiej Misji zaangażowało się w piękne i godne przyjęcie gości poprzez bogato zastawiony bufet z polskim bigosem oraz innymi potrawami. A wszystko działo się w kościele Herz-Jesu w Wuppertalu oraz w przyległych pomieszczeniach, które udostępnia nam każdego roku Caritas.

 

Czas Bożego Narodzenia - to piękna okazja do dzielenia się "chlebem miłości". W naszej Misji w Wuppertalu łamaliśmy się opłatkiem składając sobie życzenia. Następnie mogliśmy podziwiać piękne tańce w wykonaniu zespołu folklorystycznego - "Polskie kwiaty", który od lat istnieje i działa na terenie naszej Misji. Radości nikomu nie zabrakło. Również i w tym wydarzeniu wzięli udział: Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech - Pani Ewa Miżejewska oraz Prezes "Rodła" (Związku Polaków w Niemczech) i Vice-Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech - Pan Józef Malinowski. Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie świątecznego stołu słowa serdecznego podziękowania. Radzie Parafialnej i osobom chętnym do pomocy w sposób szczególny wyrażamy wdzięczność za posługę w kuchni, przy nakrywaniu stołów oraz posprzątanie sali. 

W niedzielę, w Święto Chrztu Pańskiego, w naszej Misji zostały przedstawione "Jasełka" podczas Mszy św. w Solingen o godz. 11.30 oraz w Wuppertalu o godz. 14.00. Dzieci, młodzież i dorośli stworzyli piękny klimat opowieści o Bożym Narodzeniu, która przebiegała w dwóch ramach czasowych: tego, co wydarzyło się w Betlejem przed ponad dwoma tysiącami lat oraz tego, jak przeżywamy Święta w naszych czasach w rodzinie chrześcijańskiej. Wielki wysiłek w przygotowanie "Jasełek" włożyła Pani Lucyna Kopiczyńska (w naszej Misji nauczycielka języka polskiego z ramienia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech). Oprawa muzyczna była dziełem Pana Adama Powally. W Wupertalu swoją obecnością zaszczycili nas dostojni goście: Pani Ewa Miżejewska - Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech oraz Pan Józef Malinowski - Prezes "Rodła" (Związku Polaków w Niemczech) jak również Vice-Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech.  

W Wigilię Uroczystości Objawienia Pańskiego po Mszy św. w sali parafialnej przy kościele St. Engelbert w Solingen mieliśmy okazję do wspólnego świętowania, którego istotnym elementem było dzielenie się opłatkiem. Życzeń było wiele: zdrowia, Bożych łask, wytrwałości w codziennym zmaganiu się z niełatwą rzeczywistością... Świąteczny stół przygotowali gromadzący się na nabożeństwach w języku polskim w Solingen parafianie Polskiej Misji Katolickiej. Mogliśmy podziwiać piękne tańce młodszej części zespołu folklorystycznego "Polskie kwiaty", który od lat istnieje przy naszej Misji. Nie zabrakło również wspólnego śpiewu polskich kolęd. Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego spotkania, jak również uczestnikom - wyrazy uznania i serdecznego podziękowania.