W sobotę, 16 stycznia, Chóry Polskich Misji Katolickich z Dortmundu, Essen, Duisburga, Oberhausen, Kolonii, Koblencji, Niederrhein oraz z Wuppertalu już 17 raz - w ramach corocznych spotkań kolędowych - zaprezentowały swoje umiejętności wokalne. Koncert poprzedził recital jednego z najlepszych muzyków - Eligiusza Badury, który grając na gitarze wykonał kilka znanych melodii kolęd oraz utworów różnych gatunków muzyki. Nie zabrakło poloneza w wykonaniu zespołu folklorystycznego „Polskie kwiaty” na bazie melodii kolędy „Bóg się rodzi”. Spotkanie zakończyła uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Księdza Prowincjała Edmunda Druza SChr, który w słowie skierowanym do uczestników podziękował za ich trud i zaangażowanie w podtrzymywaniu polskich tradycji i zwyczajów w życiu wspólnot parafialnych, których są reprezentantami. Wiele osób z naszej wuppertalskiej Misji zaangażowało się w piękne i godne przyjęcie gości poprzez bogato zastawiony bufet z polskim bigosem oraz innymi potrawami. A wszystko działo się w kościele Herz-Jesu w Wuppertalu oraz w przyległych pomieszczeniach, które udostępnia nam każdego roku Caritas.

 

Czas Bożego Narodzenia - to piękna okazja do dzielenia się "chlebem miłości". W naszej Misji w Wuppertalu łamaliśmy się opłatkiem składając sobie życzenia. Następnie mogliśmy podziwiać piękne tańce w wykonaniu zespołu folklorystycznego - "Polskie kwiaty", który od lat istnieje i działa na terenie naszej Misji. Radości nikomu nie zabrakło. Również i w tym wydarzeniu wzięli udział: Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech - Pani Ewa Miżejewska oraz Prezes "Rodła" (Związku Polaków w Niemczech) i Vice-Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech - Pan Józef Malinowski. Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie świątecznego stołu słowa serdecznego podziękowania. Radzie Parafialnej i osobom chętnym do pomocy w sposób szczególny wyrażamy wdzięczność za posługę w kuchni, przy nakrywaniu stołów oraz posprzątanie sali. 

W niedzielę, w Święto Chrztu Pańskiego, w naszej Misji zostały przedstawione "Jasełka" podczas Mszy św. w Solingen o godz. 11.30 oraz w Wuppertalu o godz. 14.00. Dzieci, młodzież i dorośli stworzyli piękny klimat opowieści o Bożym Narodzeniu, która przebiegała w dwóch ramach czasowych: tego, co wydarzyło się w Betlejem przed ponad dwoma tysiącami lat oraz tego, jak przeżywamy Święta w naszych czasach w rodzinie chrześcijańskiej. Wielki wysiłek w przygotowanie "Jasełek" włożyła Pani Lucyna Kopiczyńska (w naszej Misji nauczycielka języka polskiego z ramienia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech). Oprawa muzyczna była dziełem Pana Adama Powally. W Wupertalu swoją obecnością zaszczycili nas dostojni goście: Pani Ewa Miżejewska - Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech oraz Pan Józef Malinowski - Prezes "Rodła" (Związku Polaków w Niemczech) jak również Vice-Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech.  

W Wigilię Uroczystości Objawienia Pańskiego po Mszy św. w sali parafialnej przy kościele St. Engelbert w Solingen mieliśmy okazję do wspólnego świętowania, którego istotnym elementem było dzielenie się opłatkiem. Życzeń było wiele: zdrowia, Bożych łask, wytrwałości w codziennym zmaganiu się z niełatwą rzeczywistością... Świąteczny stół przygotowali gromadzący się na nabożeństwach w języku polskim w Solingen parafianie Polskiej Misji Katolickiej. Mogliśmy podziwiać piękne tańce młodszej części zespołu folklorystycznego "Polskie kwiaty", który od lat istnieje przy naszej Misji. Nie zabrakło również wspólnego śpiewu polskich kolęd. Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego spotkania, jak również uczestnikom - wyrazy uznania i serdecznego podziękowania.

W dniach od 12 do 16 grudnia wspólnota Polskiej Misji Katolickiej w Wuppertalu, Solingen oraz Neviges uczestniczyła w rekolekcjach adwentowych prowadzonych przez ks. Tomasza Chudego, salwatorianina, który w pierwszych dniach rozpoczętego Nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego Bożego Miłosierdzia ukazywał nam naszą egzystencję obarczoną grzechem w kontekście Bożego działania. Mogliśmy na nowo uświadomić sobie, że Boże Miłosierdzie nie zna granic i jest dane każdemu, od nas jednak zależy, czy je przyjmiemy - to w nas jest trzeci promień Bożej mocy. 

W rozpoczętym Nadzwyczajnym Roku Jubileuszowym Bożego Miłosierdzia, ogłoszonym bullą papieża Franciszka ”Misericordiae Vultus” z dnia 11 kwietnia 2015, na terenie naszej Misji przeżywamy radość i wdzięczność z faktu, iż w kościele św. Antoniego w Wuppertalu, gdzie odprawiamy nabożeństwa w języku polskim, dnia 12 grudnia 2015 został umieszczony Obraz Jezusa Miłosiernego. To wielkie wydarzenie jest owocem przeżywanej przez nasze wspólnoty peregrynacji Obrazu Bożego Miłosierdzia w dniach od 16 do 22 czerwca 2014 r. Wówczas na Mszach św. i nabożeństwach gromadzili się nie tylko Polacy, ale również Niemcy, Włosi, Chorwaci oraz przedstawiciele innych nacji. Ten żywy entuzjazm wynikający z wiary w moc Bożego miłosierdzia zrodził w sercach miejscowych duszpasterzy parafii św. Antoniego myśl o umieszczeniu na stałe w przestrzeni sakralnej wizerunku z napisem w języku niemieckim - „Jezu, ufam Tobie”. Ufamy, że kult Bożego Miłosierdzia dotrze również - wedle słów Rektora Polskiej Misji w Niemczech - „do naszych sióstr i braci w wierze, żyjących w tym kraju, który dla nas stał się drugą ojczyzną.” Obecność Jezusa Miłosiernego w kościele św. Antoniego w Wuppertalu jest dla gromadzących się na modlitwie  w języku polskim szczególnym wyzwaniem do podjęcia konkretnych działań w celu propagowania prawdy o Bogu bogatym w miłosierdzie. Stąd również 12 grudnia odbyło się pierwsze - inauguracyjne spotkanie grupy miłosierdzia, która będzie wprowadzać w codzienność trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim zapisane w „Dzienniczku" św. s. Faustyny: „pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci modlitwa” (Dz. 742).  

 

 

W dniach od 12 do 17 października 2015 przedstawiciele naszej Misji pielgrzymowali do tronu Jasnogórskiej Pani, aby podczas nocy czuwania w Kaplicy Cudownego Obrazu zawierzać losy polskich emigrantów rozsianych po całym świecie. Mszy św. przewodniczył JE ks. bp Stanisław Stefanek. Po drodze parafianie wraz z ks. Sławomirem oraz s. Krystyną nawiedzili Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Wieliczkę, Gidle i Kamień Śląski.

W ramach przygotowania do udziału w Światowym Dniu Młodych w roku 2016 przedstawiciele młodzieży naszej Misji wraz z księdzem Sławkiem wyruszyli w drogę do Wadowic, Zakopanego, Krakowa i Częstochowy. W dniach od 5 do 9 października mogliśmy doświadczać piękna polskich gór i dolin, umacniać serca darem obecności Boga, odkrywać drogę do świętości Wielkiego Przyjaciela Młodych - św. Jana Pawła II, powierzać się opiece Matki Bożej w murach Jasnogórskiego Sanktuarium. Za wszystko chcemy dziękować Bogu, pogodę mieliśmy wspaniałą, gospodarzy zatroskanych, kierowcę serdecznego, jedzenie wyśmienite. Na koniec chciało się powiedzieć: "Żal odjeżdżać..." 

W dniach od 5 do 13 września 2015 r. grupa naszych parafian wyruszyła na pielgrzymi szlak do Włoch, nawiedzając miejsca związane z działalnością wielu świętych, których życie było naznaczone niezłomną wiarą i miłością wobec Boga i bliźniego. Nad wszystkim czuwali: ks. Mirosław, s. Krystyna oraz p. Elżbieta. W poszczególnych miejscach służyli fachową pomocą przewodnicy. Niesamowitym przeżyciem było doświadczenie wspólnoty Kościoła podczas audiencji generalnej z papieżem Franciszkiem na Placu św. Piotra w Rzymie. Z ponad 300 zdjęć wybraliśmy kilka, które przypominają wspólne pielgrzymowanie.   

Sobota, 22 sierpnia, pogoda słoneczna i dobry humor towarzyszą naszym ministrantom oraz ich rodzicom podczas spływu kajakowego po rzece Wupper. Na dodatek u celu drogi smaczny posiłek, po nim chwila wypoczynku i wreszcie piłka nożna... Nad wszystkim czuwał ks. Mirosław...