Tegoroczne szlaki pielgrzymie prowadzą wielu chrześcijan oraz ludzi dobrej woli do sanktuarium maryjnego w Lourdes we Francji. Również przedstawiciele naszej Misji w dwóch grupach wyruszyli szlakiem maryjnym przez Montserrat w Hiszpanii, Meritxell w Andorze oraz Torreciudad w Hiszpanii. Po drodze podziwiając piękną panoramę masywu Pirenejów zanosiliśmy nasze modlitwy za przyczyną Maryi do Boga. Najpiękniejsze chwile dane nam było przeżyć w Lourdes: procesje różańcowe, nabożeństwa eucharystyczne, chwile osobistej modlitwy w grocie objawień czy kaplicy adoracji. Mogliśmy na chwilę odejść od zgiełku codziennych spraw, by zatrzymać się i spocząć w Bogu. Takie miejsca - a zwłaszcza widok licznej rzeszy chorych i oddanych posłudze wolontariuszy - pozostają na długo w pamięci. 160 lat temu Maryja wybrała to miejsce jako przestrzeń działania Boga, który "nie chce śmierci grzesznika". Św. Bernadeta - prosta dziewczyna - kilkanaście razy przybywała do groty massabielskiej, aby słuchać poleceń z nieba skierowanych do świata, który zdaje się odchodzić od Boga i Kościoła. Jednym z życzeń Matki Bożej była prośba, aby w miejscu objawień wybudowano świątynię - przybytek przebywania Boga pośród swego ludu.   

W Uroczystość Trójcy Przenajświętszej po Mszy św. w Wuppertalu były tańce i była zabawa, był bigos i było ciasto... Ale nade wszystko byliśmy razem jako wspólnota Polskiej Misji Katolickiej Wuppertal-Solingen-Velbert (Neviges).  

 

Tegoroczna Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, która patronuje Polskiej Misji Katolickiej w Wuppertalu, Solingen oraz Velbert-Neviges była okazją do podziękowania Panu Bogu za 25 lat kapłaństwa ks. proboszcza Sławomira Nadobnego SChr, który 25 maja 1993 r. przez posługę ks. arcybiskupa Jerzego Stroby, metropolity poznańskiego, został odarowany łaską Chrystusowego kapłaństwa. Słowo Boże podczas Mszy św. o godz. 14.00 w Wuppertalu wygłosił ks. Łukasz Klimek SChr, wskazując na wielki dar jakim jest powołanie do służby Bogu i ludziom w Kościele. Odnosząc się do Trójcy Przenajświętszej ks. Łukasz podkreślił Jej istotę, która wyraża się w miłości i poprzez miłość. 

Ks. Jubilat wyraził radość i wdzięczność Bogu za to, że 25-lecie kapłańskiej posługi dane jest mu przeżywać w Wuppertalu i podziękował Bogu, swoim zmarłym rodzicom oraz rodzinie, która przybyła z Polski za wszelkie dobro, jakiego w życiu doświadcza. Ks. Sławek wyraził też wielką radość z obecności scholi z parafii Chrystusa Króla w Stargardzie, która pod przewodnictwem ks. Łukasza wspierała swoim śpiewem naszą wspólnotę podczas Eucharystii. 

W drugą niedzielę Wielkiego Postu przeżywaliśmy - jako wspólnota Polskiej Misji Katolickiej w Wuppertalu - uroczystość przekazania relikwii św. Jana Pawła II. Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita archidiecezji lwowskiej na Ukrainie, były sekretarz Papieża-Polaka, celebrował Msze św. w Wuppertalu o godz. 8.30, w Solingen o godz. 11.00 oraz w Wuppertalu o godz. 14.00. Podczas pierwszej Mszy św. odczytał akt przekazania relikwii, po czym ks. Sławomir Nadobny SChr, proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Wuppertalu, przyjął je w swoje dłonie w postawie wdzięczności za ten piękny dar ofiarowany wiernym gromadzącym się w kościołach: St. Antonius (Wuppertal), St. Michael (Solingen) oraz Mariendom (Neviges) na nabożeństwach w języku polskim. Ksiądz Arcybiskup w słowie skierowanym do wiernych ukazał św. Jana Pawła II jako świadka wiary, który wzywa nas do zatroskania o osobistą świętość. Wskazał również, iż wspólnota posiadająca relikwie może przyzywać wstawiennictwa świętego u Boga. Dla Księdza Arcybiskupa wizyta w Polskiej Misji Katolickiej w Wuppertalu była również okazją do spotkań i rozmów z wiernymi. Mimo napiętego grafiku działań duszpasterskich nie zabrakło okazji do wspólnych zdjęć: z chórem "Benedictus", który swoim śpiewem podczas Mszy św. o godz. 8.30 stworzył atmosferę modlitwy, duchowego wyciszenia, refleksji oraz z Radą Parafialną, która przygotowała poczęstunek w pomieszczeniach Misji. W Solingen po zakończonej Mszy św. Ksiądz Arcybiskup rozmawiał z przedstawicielem Kurii Biskupiej w Köln pracującym w wydziale do spraw duszpasterstwa obcokrajowców na terenie tutejszej Archidieczji, panem Markusem-J. Heeg.

W tym miejscu wyrażamy słowa podziękowania kapłanom, siostrom zakonnym i wszystkim wiernym za wspólne dziękczynienie Bogu za dar św. Jana Pawła II. A relikwiarz niech towarzyszy w drodze do świętości na miarę św. Jana Pawła II. 

W sobotę, 25 listopada 2017, podczas Mszy św. sprawowanej w kościele św. Antoniego w Wuppertalu, 29 osób przystąpiło do sakramentu bierzmowania, którego udzielił biskup pomocniczy diecezji kaliskiej, JE Łukasz Buzun. W słowie skierowanym do uczestników liturgii wskazał, że życie bez otwarcia na wartości duchowe jest pozbawione treści. Jedynie w mocy Ducha Świętego jesteśmy w stanie przezwyciężać wszelkie kryzysy i problemy codzienności. Po Mszy św. rodzice bierzmowanych wraz z przedstawicielami Rady Parafialnej naszej Misji przygotowali poczęstunek w sali parafialnej. Swoją modlitwą i słowem wzmocnił nas prowincjał księży chrystusowców - ks. Edmund Druz. Liturgię pięknym śpiewem ubogacił chór naszej Misji - "Benedictus".

Ksiądz Biskup pozostał w naszej wspólnocie również w niedzielę, podczas której świętowaliśmy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, głosząc podczas każdej Mszy św. słowo Boże. Opierając się na tekście Ewangelii św. Mateusza - opis sądu ostatecznego - wskazał na potrzebę praktykowania miłosierdzia w naszym życiu.

W poniedziałek Ksiądz Biskup uczestniczył w dniu skupienia księży chrystusowców posługujących na terenie Niemiec, Holandii, Węgier i Włoch, które miało miejsce w Domu Prowincjalnym Towarzystwa Chrystusowego w Bochum.

Panu Mirkowi dziękujemy za udostępnienie zdjęć.

Tegoroczne pielgrzymowanie do Polski - związane z udziałem w nocy czuwania w intencji polskich emigrantów przed wizerunkiem Czarnej Madonny na Jasnej Górze - rozpoczęliśmy w środę, 18 października, o godz. 21.00. Następnego dnia we wczesnych godzinach rannych przybyliśmy do Rokitna, miejscowości położonej na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Spotkanie z Maryją Cierpliwie Słuchającą pozwoliło nam się wyciszyć i powierzyć Bogu intencje, które zabraliśmy ze sobą w drogę. W piątek, 20 października, wyruszyliśmy w drogę do Częstochowy. Spotkanie z Maryją, która od wieków czuwa nad nami na Jasnej Górze, pozwoliło nam nowo odczuć, że serce naszego narodu jest właśnie tutaj - w Domu Matki. Ks. arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, w kazaniu wygłoszonym podczas Mszy św. sprawowanej o godz. 24.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu, przypomniał rolę jasnogórskiego sanktuarium w dziejach Polski. Po krótkim pobycie w Częstochowie udaliśmy się w sobotę, 21 października, do Krakowa, gdzie o godz. 15.00 - wraz ze zgromadzonymi na modlitwie - mogliśmy powtarzać słowa: "Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata." Nasz pobyt w Krakowie zakończyliśmy Mszą św. w niedzielę, 22 października, Mszą św. o godz. 7.00 w kaplicy św. siostry Faustyny Kowalskiej. Ubogaceni Bożymi łaskami powróciliśmy do Wuppertalu jeszcze tego samego dnia - przed godz. 23.00. Jesteśmy wdzięczni Bogu za dar pielgrzymowania, za wielu życzliwych ludzi, których spotykaliśmy na naszej drodze, za bardzo dobrą obsługę ze strony Panów Kierowców autobusu. Duże wrażenie zrobiła na nas młodzież polska, która tak licznie obecna była na Jasnej Górze oraz w Łagiewnikach. 

Tegoroczne miesiące letnie dla niektórych seniorów naszej Misji to okazja do podjęcia aktywności fizycznej. Od początku lipca przemierzają trasy w okolicach Wuppertalu, a rowerowym eskapadom towarzyszy radość i wzajemne dzielenie się życiowym doświadczeniem. To bardzo ubogacający czas nie tylko do podziwiania piękna przyrody, ale również do dziękowania Bogu za dar fizycznej sprawności i motywacji do jej podtrzymywania. Mimo pokonywanych dwa razy w tygodniu ponad 30 czy nawet 40 kilometrów - nie ma poczucia zmęczenia, jest relaks, lepsze samopoczucie, lepszy sen i nawet apetyt. Człowiek dotleniony bardziej świadomie przeżywa swoją codzienną relację z Bogiem podczas modlitwy. 

Pan Rainer przesłał nam kilka zdjęć z Bożego Ciała w Solingen. Jako Polska Misja Katolicka każdego roku włączamy się we wspólne świętowanie razem ze wspólnotą Kościoła lokalnego. Panu Rainerowi dziękujemy. 

W poniedziałek, 8 maja, seniorzy naszej Misji spędzili parę chwil w ogrodzie kwiatów. Barwy i kolory pozostały nie tylko w pamięci, ale przede wszystkim na kartach pamięci zapisanych w aparatach fotograficznych oraz telefonach komórkowych.

W dniach od 18 do 25 kwietnia 2017 - w roku 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie, 47 osób z naszej Misji pielgrzymowało po portugalskiej ziemi. Po wylądowaniu na lotnisku w Lizbonie w drodze do Fatimy grupa zatrzymała się na chwilę w Santarem, gdzie przechowywany jest relikwiarz cudu eucharystycznego. Kolejne dni wypełnione były modlitwą w kaplicy objawień w Fatimie. Nie zabrakło też tzw. "wypadów" w teren: Aljustrel, Batahla, Nazare. Niesamowitym przeżyciem była droga krzyżowa odprawiana w zaciszu oliwnego gaju. Z Fatimy pielgrzymi wyruszyli w podróż do Santiago de Compostela w Hiszpanii, zatrzymując się na kilka godzin w Porto. Tutaj można było skosztować wina i podziwiać piękne widoki ze statku, który zabrał nas w rejs po rzece Douro. W Santiago de Compostela każdy mógł objąć św. Jakuba i podziwiać kadzielnicę ważącą prawie 60 kg, która w tym miejscu ma swoje wymowne znaczenie od wieków. Po krótkim pobycie w Santiago de Compostela nastąpił powrót do Portugalii. W drodze do Lizbony pielgrzymi podziwiali wiarę poprzednich pokoleń, która pozostawiła swoje ślady w pięknym kompleksie sakralnym w Tenoes (na południe od Bragi). Ostatnim akordem podróży była Lizbona z malowniczymi uliczkami, pomnikiem odkrywców, klasztorem św. Hieronima, katedrą oraz kościołem św. Antoniego. Nie można było nie pojechać na Cabo da Roca, aby stanąć na najbardziej wysuniętym na zachód skrawku naszego europejskiego kontynentu.