W niedzielę, 25 września, podczas Mszy św. o godz. 14.00 dziękowaliśmy Panu Bogu za 30 lat działalności Klubu Polskiego w Wuppertalu. Eucharystii przewodniczył i słowo Boże skierował do zgromadzonych ks. Prowincjał Edmund Druz SChr. Słowa podziękowań po zakończonej Mszy św. popłynęły z ust znamienitych gości, którzy wyrazili szacunek i uznanie wobec p. Piotra Siegfanza, który od początku istnienia Klubu zaangażował się w działalność społeczną, pomagając wielu tysiącom Polaków poszukujących porady w sprawach administracyjno-prawnych.

Po zakończonej Mszy św. w ramach festynu parafialnego bawiliśmy się przy pięknej pogodzie na placu kościelnym. Nie zabrakło wykwintnych dań. Na scenie wystąpili: zespół CANTORE GOSPEL, chór BENEDICTUS oraz zespół folklorystyczny POLSKIE KWIATY. Ks. Sławek wraz z księdzem Mirkiem zapalał innych do tańca i śpiewu, s. Krystyna doglądała zaplecza kuchennego. Wszystkim parafianom naszej Misji serdecznie dziękujemy za zorganizowanie naszego święta. Znowu poczuliśmy ducha wspólnoty.  

W niedzielę, 5 czerwca, świętowaliśmy festyn parafialny oddając cześć Trójcy Świętej, która patronuje naszej Misji. Swoją obecnością zaszczycił nas JE ks. arcybiskup Jan Pawłowski, odpowiedzialny w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej za nuncjatury - przedstawicielstwa Państwa Watykańskiego - na całym świecie. Ksiądz Arcybiskup umocnił nas i pokrzepił słowem Bożym wskazując na Trójcę Świętą jako doskonały model do naśladowania w każdej rodzinie chrześcijańskiej. O oprawę muzyczną liturgii Mszy św. zadbał zespół CANTORE GOSPEL pod kierunkiem p. Marii Pyry.    

W Uroczystość Bożego Ciała nasza Misja uczestniczyła w Mszach Świętych i procesjach w Wuppertalu i Solingen. Widocznym tego znakiem był sztandar PMK oraz stroje ludowe, w których zaprezentowali się członkowie zespołu folklorystycznego "Polskie kwiaty". 

W niedzielę, 22 maja, przeżywaliśmy w naszej Misji doniosłą uroczystość. Grupa 23 dzieci przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej. Naszej modlitwie towarzyszyło skupienie i radość. Nad wszystkim czuwała s. Krystyna. Dzieciom pierwszokomunijnym życzymy pogłębiania przyjaźni z Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie. Rodzicom tych dzieci dziękujemy za osobiste zaangażowanie w dziele formacji przez osobiste świadectwo wiary. 

Podczas Mszy świętych odprawianych w niedzielę, 8 maja, w Solingen o godz. 11.30 oraz w Wuppertalu o godz. 14.00, przedstawiciele dzieci i młodzieży, pod kierunkiem s. Krystyny, przygotowały inscenizację, której celem było uświadomienie, jak ważną rolę w naszych wspólnotach domowych pełnią nasi rodzice. Wyrazem wdzięczności były kwiaty, które wręczono mamom z okazji ich święta.

7 maja grupa naszych parafian uczestniczyła w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Kevelaer. Uroczystościom przewodniczył ks. biskup Rafał Markowski z Warszawy.

W dniach od 12 do 16 marca 2016 - w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia Bożego - rekolekcje wielkopostne w naszej wspólnocie wygłosił Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii zagranicznej, ks. Ryszard Głowacki SChr. W naukach rekolekcyjnych ukazał zasadnicze aspekty tajemnicy Bożego Miłosierdzia w oparciu o teksty Pisma św. oraz nauczanie papieża Franciszka zawarte w bulli ogłaszającej Nadzwyczajny Jubileusz zatytułowanej "Misericordiae vultus". 

Grupa parafian naszej Misji wyruszyła do Ziemi Świętej na pielgrzymi szlak przemierzając w dniach od 1 do 8 marca 2016 miejsca związane z życiem i działalnością Jezusa oraz Jego uczniów. 

W sobotę, 16 stycznia, Chóry Polskich Misji Katolickich z Dortmundu, Essen, Duisburga, Oberhausen, Kolonii, Koblencji, Niederrhein oraz z Wuppertalu już 17 raz - w ramach corocznych spotkań kolędowych - zaprezentowały swoje umiejętności wokalne. Koncert poprzedził recital jednego z najlepszych muzyków - Eligiusza Badury, który grając na gitarze wykonał kilka znanych melodii kolęd oraz utworów różnych gatunków muzyki. Nie zabrakło poloneza w wykonaniu zespołu folklorystycznego „Polskie kwiaty” na bazie melodii kolędy „Bóg się rodzi”. Spotkanie zakończyła uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Księdza Prowincjała Edmunda Druza SChr, który w słowie skierowanym do uczestników podziękował za ich trud i zaangażowanie w podtrzymywaniu polskich tradycji i zwyczajów w życiu wspólnot parafialnych, których są reprezentantami. Wiele osób z naszej wuppertalskiej Misji zaangażowało się w piękne i godne przyjęcie gości poprzez bogato zastawiony bufet z polskim bigosem oraz innymi potrawami. A wszystko działo się w kościele Herz-Jesu w Wuppertalu oraz w przyległych pomieszczeniach, które udostępnia nam każdego roku Caritas.