ogłoszenia parafialne

pmkOdpust za zmarłych w dobie pandemii

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ

Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

b- Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.

Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.

Wreszcie, ponieważ dusze czyścowe wspierane są wstawiennictwem wiernych, szczególnie zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapłanom trzykrotne odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, zgodnie z Konstytucją Apostolską „Incruentum Altaris”, wydaną przez czcigodnej pamięci papieża Benedykta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku.

Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 22 października 2020 roku, we wspomnienie św. Jana Pawła II.

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

 

 

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

22.11.2020

 

 Wszystkie królestwa, mocarstwa, potęgi tego świata kiedyś się skończą.
Na wieki trwać będzie jedynie królestwo Jezusa Chrystusa.

 

1. Msze św. i nabożeństwa w tym tygodniu, które odprawiamy w naszej Misji:

-  wtorek - Solingen - godz.18.30 -  Msza św.;

-  środa - Wuppertal - godz. 18.30 - Msza św.;

-  piątek - Wuppertal - godz.18.30 - Msza św. za zmarłych z rocznych  wypominek;

-  sobota - Neviges - godz. 18.00 - Msza św.za zmarłych z rocznych wypominek;

- niedziela - 29.11.20 - Pierwsza Niedziela Adwentu  
- Msze św.:

- Wuppertal - godz. 8.30 i 14.00

- Solingen - godz. 11.00 i 16.30

 

2. Godziny otwarcia biura naszej Misji w najbliższym tygodniu:

wtorek: 09.00 - 11.00

środa: 15.00 - 17.30

piątek: 09.00 - 11.00.

 

3. Przypominamy, że uczestnictwo we Mszach św. i nabożeństwach odbywających się w tygodniu nie wymaga zgłoszeń telefonicznych. Przy wejściu do kościoła wypełniamy kartę zgłoszeniową, którą można odebrać u osób sprawdzających.
Chętnych do udziału w Mszach św. niedzielnych prosimy o zapis telefoniczny pod numerem telefonu 0202559951 w dniach:

poniedziałek i wtorek: 10.00 - 12.00   
piątek: 10.00 - 12.00.
środa: 15.00 - 17.30

 

4. Spowiedź w tym tygodniu:

w Wuppertalu w pomieszczaniach naszej Misji - po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym

- wtorek od godz. 10.00 do 12.00
- piątek od godz.10.00 do 12.00 i od godz. 16.00 do 17.30.


 w Neviges -
bez zgłoszenia telefonicznego w krypcie kościoła, 
sobota od godz.  17.15 do 17.45.


w Solingen - bez zgłoszenia telefonicznego.
- wtorek od godz. 18.00 do 18.25.

 

5. Siostra Anna przyjmuje zapisy na spotkanie ze św. Mikołajem, które odbędzie się 05 grudnia po Mszy św. roratniej
- koszt 5 Euro.

 

6. U siostry Anny można nabyć kartki na święta Bożego Narodzenia.

 

Wszystkim solenizantom i jubilatom najbliższego tygodnia życzymy wiele łask Bożych i opieki Matki Bożej.