pielgrzymki

Pielgrzymka do Włoch

w dniach od 2 do 9 maja 2023

- informacje u ks. Mirka