pielgrzymki

   

PIELGRZYMKA DO IZRAELA I PALESTYNY

odwołana do czasu ustania epidemii

 

 

Pielgrzymka na Maltę

odwołana do czasu ustania epidemii

Informacji udziela ks. Mirosław.