pielgrzymki

Pielgrzymki w 2019 r.:

- w czerwcu do Grecji,

- we wrześniu do Włoch.

Programy na naszej stronie wkrótce.