plan katechezy

PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚW. W NASZEJ MISJI TRWA TRZY LAT - OD PIERWSZEJ KLASY SZKOLNEJ (szczegółowe informacjie u ks. Proboszcza) 

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERMOWANIA W NASZEJ MISJI TRWA DWA LATA (szczegółowe informacjie u ks. Mirosława)

 Rok katechetyczny 2023/2024 w naszej Misji

Religia

WUPPERTAL 
środa
- godz. 15.45 - przedszkole
- godz. 16.15 - klasa 2 oraz klasa 5-6
- godz. 17.00 - klasa 3 oraz grupa do bierzmowania
czwartek
- godz. 16.15 - klasa 1 oraz klasa 7-8
- godz. 17.00 - klasa 4 oraz grupa do bierzmowania

SOLINGEN
wtorek
- godz. 15.30 - klasa 5-6
- godz. 16.20 - klasa 3 oraz klasa 7-8
 godz. 17.00 - klasa 1-2 oraz grupa do bierzmowania

Język polski

WUPPERTAL 
poniedziałek
 - godz. 16.15 - klasa 1
 - godz. 17.15 - klasa 2
środa
- godz. 16.15 - klasa 3 
- godz. 17.00 - klasa 5-6
- godz. 17.45 - klasa 7-8
czwartek
- godz. 16.15 - klasa 4
- godz. 17.45 - grupa najstarsza
SOLINGEN
wtorek
 
- godz. 16.15 - grupa początkujłca i młodzież zaawansowana
- godz. 17.00 - dzieci mówiące po polsku