HISTORIA POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ W WUPPERTALU

Duszpasterstwo w języku polskim istniało w Wuppertalu i okolicy od zakończenia II wojny światowej. Z posługą duszpasterską do naszychRodaków wywiezionych w czasie wojny na roboty do Niemiec, a którzy z różnych przyczyn nie powrócili do Ojczyzny, przyjeżdżali raz w miesiącu księża chrystusowcy z Düsseldorfu: ks. Kubica, a następnie aż do powstania samodzielnej Misji ks. Walenty Śliwa.

W związku z przybyciem dużej liczby naszych Rodaków z Polski do Niemiecna początku lat 80-tych, dekretem arcybiskupa Diecezji Kolońskiej Josefa Höffnera z dnia 29.03.1983 r., powstała Polska Misja Katolicka w Wuppertalu obejmująca katolików mówiących po polsku w Wuppertalu, Leverkusen, Remscheid, Solingen  i w Dekanatach: Altenberg oraz Wipperfürth.

Pierwszym duszpasterzem samodzielnej Misji został chrystusowiec - ks. Jerzy Pawlęga, a po nim ks. Stanisław Walas, ks. Józef Kosobucki (1987 – 1992),ks. Bronisław Marecik (1992 –1997), ks. Jan Urbanek (1997 – 2003), ks. Ryszard Piela (2003 – 2014). Dekretem ks. kard. Joachima Meissnera - w porozumieniu z przełożonymi Towarzystwa Chrystusowego - dnia lutego 2014 r. nowym proboszczem Misji został zamianowany ks. Sławomir Nadobny.

W wyniku rozwoju duszpasterstwa księża proboszczowie otrzymali do pomocy ks. wikariusza. Byli to kolejno: ks. Edmund Druz, ks. Leszek Krzyżanek, ks. Edmund Wojda, ks. Jerzy Wieczorek (1992 – 1996), ks. Teodor Puszcz (1996 - 1997), ks. Marian Gerus (1997 – 2004), ks. Sławomir Nadobny (2004 - 2005), ks. Włodzimierz Dziduch (2005 - 2006), ks. Marcin Dereszkiewicz (2006 - 2010) i ks. Mirosław Ziembiński (od 2010).

W 1986 r. do pracy w Misji została skierowana siostra Bożena Sienkiewicz ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. W 1992 r. do pracy duszpasterskiej przybyła siostra Janina Koszyk a w 2006 siostry Bożenę i Janinę zastąpiła siostra Krystyna Szychta.

Msze św. w języku polskim były odprawiane w Wuppertalu: najpierw w kościele św. Piotra, a następnie w kaplicy szpitala St. Petrus. W 1971r. ks. Walenty Śliwa otrzymał zgodę (jak sam mówił - wymodlił to za przyczyną św. Teresy od Dzieciątka Jezus) od ks. Dicka - proboszcza parafii św. Antoniego na odprawianie Mszy św. w kościele św. Antoniego i tak jest do dzisiaj.

W 1983 r. rozpoczęto odprawianie Mszy św. także w Leverkusen w I, II i III niedzielę miesiąca i raz w tygodniu (we wtorki), oraz w Solingen w II i IV niedzielę miesiąca. Msze św. odprawiane w każdą niedzielę zostały wprowadzone w Leverkusen od października 1983 r., a w Solingen od listopada 1988 r. W 1987 r. ksiądz proboszcz Józef Kosobucki otrzymał zgodę na odprawianie drugiej Mszy św. w tygodniu w kościele św. Antoniego w Wuppertalu (środa i piątek). W listopadzie 1990 r. sprawowano Msze św. niedzielne w Remscheid oraz od września 1990 w Wuppertal – Sonnborn - najpierw tylko we czwartki, a od grudnia 1990 r. także w niedziele. We września 1990 r. rozpoczęto odprawiać Msze św. w Solingen w pierwsze piątki miesiąca a w 1993 r. otrzymano zgodę na odprawianie Mszy św. również raz w tygodniu.

Pierwszego stycznia 1992 r. powstała filia Polskiej Misji Katolickiej w Wuppertalu z siedzibą w Leverkusen, obejmująca: Leverkusen, Oberbergischer Kreis i Rhein – Bergisches Kreis. W listopadzie 1991 r. filia Misji w Leverkusen otrzymała dwóch nowych duszpasterzy.

4 stycznia 1993 r. odprawiona została pierwsza Msza św. w Neviges, w sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju i od tego czasu jest to kolejny punkt duszpaterski Misji. Msze św. odprawiane są w soboty z rytu niedzielnego.

28 czerwca 1998 r. Msza św. niedzielna ze św. Remigusza Wuppertal – Sonnborn przeniesiona została do kościoła św. Jadwigi Wuppertal – Hahnenberg, a 7 września 2003 r. Msza św. z kościoła św. Jadwigi przeniesiona została do kościoła św. Antoniego Wuppertal – Barmen.

W 1990 r. w Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada) po południu zostało odprawione nabożeństwo na cmentarzu przy Röttgensstr. w Wuppertalu i ta praktyka została wprowadzona na stałe.

Obecnie (2015 r.) Msze św. niedzielne odprawiane są: dwie w kościele św. Antoniego Wuppertal Barmen, w Neviges (w sobotę wieczorem) i w Solingen w godzinach południowych, w tygodniu: jedna w Solingen i dwie w Wuppertalu.

Ważną praktyką religijną od początku Misji są nabożeństwa związane z rokiem liturgicznym.

W latach 1985 – 1987, gdy Proboszczem był ks. Stanisław Walas, w Misji powstały i zostały wprowadzone: 

• spotkania dzieci ze św. Mikołajem

• nabożeństwa okresowe

• rekolekcje adwentowe

• ks. Stanisław zakupił z ofiar parafian sztandar parafialny.

 

W latach 1987 – 1992, gdy Proboszczem był ks. Józef Kosobucki, wikariuszem ks. Edmund Druz i pomocą służyła s. Bożena Sienkiewicz, w Misji powstały i zostały wprowadzone: 

• Gorzkie Żale

• Krąg Biblijny 

• spotkania parafian w pierwsze niedziele miesiąca 

• spotkania dla ministrantów

• rekolekcje wielkopostne

• pielgrzymka do Banneux – pierwszy raz pielgrzymowano 2 października 1989

• grupa oazowa.

 

Od 1993 r., gdy proboszczem był ks. Bronisław Marecik, a wikariuszem ks. Jerzy Wieczorek następnie ks. Teodor Puszcz i siostry Bożena i Janina, w Misji powstały i zostały wprowadzone: 

• Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

• Nabożeństwo Fatimskie 13 każdego miesiąca (pierwsze było 13 lutego 1996r.). 

• Koła Żywego Różańca

• w grudniu w 1993 zostały wprowadzone Roraty z udziałem dzieci - w każdą sobotę Adwentu - rano.

• grupa lektorów 

• festyny parafialne 

• scholka dziecięco – młodzieżowa i zespół muzyczny „Ignis Vivus" (zakończył działalność w 2004 roku) 

• od 11 lutego 1993r. w Misji świętuje się Dzień Chorych. W tym czasie powstała także Grupa Seniorów.

• od 1995r.w czasie Wielkiego Postu w soboty wprowadzono Drogi Krzyżowe dla dzieci, w październiku nabożeństwa różańcowe, a w maju nabożeństwa majowe. 

• od 1996 r. w Misji organizowane są zabawy karnawałowe dla dzieci.

W okresie Bożego Narodzenia wystawiane są co roku „Jasełka” wykonywane przez dzieci, młodzież i dorosłych. W Misji wystawiane były takie przedstawienia jak: „Sierotka Marysia”,„Brylantowy Krzyżyk”, „Mój Chrystus połamany”, „Objawienia w Fatimie”, „Męka Pańska”, „Nieoczekiwany Gość”.

 

W latach od 1997 – 2003 r., gdy proboszczem był ks. Jan Urbanek, a wikariuszem ks. Marian Gerus i siostry Bożena i Janina, w Misji powstały i wprowadzone zostały:

• z ofiar parafian zakupiono obrazy Matki Boskiej Częstochowskiej do kościołów w Solingen i Wuppertalu.

• pielgrzymka ministrantów do Rzymu i Paryża 

• spotkania opłatkowe dla wszystkich grup.

• w grudniu 1997r. wyszedł pierwszy kwartalnik naszej Misji - „Nasz Kościół”

• 7 listopada 1997 powstał Zespół Folklorystyczny „Kasieńka” (założycielem był ks. Jan Urbanek, a prowadziła ten zespół pani Katja Hulok).

• w marcu 1998r. powstał chór parafialny Misji „Benedictus” pod dyrekcją p. Benedykta Frąckiewicza

• Rada Parafialna

• Koncert Kolędowy Chórów Polskich Misji Katolickich w Niemczech

• w 1998r. w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej świętowano pierwszy raz odpust parafialny - wystąpiły wszystkie grupy Misji.

• w październiku 2002 po wieloletnim staraniu Misja otrzymała Ośrodek Duszpasterski. Kuria Biskupia pomogła go wyposażyć - stał się wielką pomocą w duszpasterstwie, mogą się tu spotykać

wszystkie grupy działające przy Misji.

• zabawy parafialne.

1 lutego 2003 r. proboszczem Misji został ks. Ryszard Piela a od stycznia 2004 r. po ks. Marianie Gerusie wikariuszem zamianowano ks. Sławomira Nadobnego. Od 1 kwietnia 2005 ks. Sławomir zostaje mianowany proboszczem PMK w Koblenz. Do 1 sierpnia 2005 parafia funkcjonuje bez wikariusza, choć tak w tym czasie jak i wcześniej pomagał ks. Zygmunt Herbut, kapłan z diecezji legnickiej przebywający czasowo na naszym terenie. Z końcem sierpnia przybywa ks. Włodzimierz Dziduch. Od 1 września 2007 wikariuszem zostaje ks. Marcin Dereszkiewicz. W lutym 2010 roku obowiązki wikariusza przejmuje ks. Mirosław Ziembiński.

W sierpniu 2006 Matka Generalna Sióstr Misjonarek podejmuje decyzję o przeniesieniu s. Bożeny do pracy w PKM Bochum a s. Janiny do PMK Duisburg - Niederrhein. W Misji rozpoczęła posługiwanie s. Krystyna Szychta.

W Misji powstały i zostały zorganizowane: 

• od października 2003 r. nawiedzenie rodzin przez Różaniec św. 

• coroczne rekolekcje adwentowe

• od 20 marca 2004 r. założono stronę internetową (twórcami są - p. Ireneusz Furtok oraz p. Dariusz Porst)

• od października 2005r. udaje się zmienić godziny Mszy św. niedzielnych na bardziej korzystne dla Parafian - w Solingen na godz. 11.00 a w Wuppertalu na godz. 14.00. Msza św. w Wuppertalu o godz. 8.30 - bez zmian

• od 4.11.2005 r. w Misji wprowadzono comiesięczną "Godzinę Miłosierdzia" w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 15.00

• ze środków wypracowanych przez Radę Parafialną zakupiono cztery kopie obrazu "Jezu Ufam Tobie", które nawiedzały domy rodzinne naszych parafian od 18.12.2005

• w grudniu 2005 r. powstaje przy Misji "Fundusz Charytatywny". Po Pasterkach oraz w czasie poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny, zbieramy pieniądze, które stanowią zaplecze pomocy ubogim z terenu Misji 

• pielgrzymki: 2004 r. - Lourdes, Fatima, La Salette, 2005 r. - Rzym i miejsca święte we Włoszech, 2006 r. - Ziemia Święta, 2007 r. - Jordania, Izrael, Góra Synaj

• pielgrzymki ministrantów do Lourdes i Ars, do Polski śladami Jana Pawła II, do Poznania na święcenia kapłańskie księży chrystusowców

• Sakramentu Bierzmowania udzielał w 2005 r. (19.06.) Ks. Arcybiskup Ziemba z Białegostoku a w 2007 r. (17.06.) Ks. Biskup Henryk Tomasik z Siedlec

• od stycznia 2006 r., przy pomocy Urzędu do spraw Integracji Migrantów w Wuppertalu organizowany jest kurs języka niemieckiego

• 17.01.2006 r. Kardynał Meisner z Koloni mianuje Szafarzami nadzwyczajnymi Eucharystii panów: Janusza Juszczyka, Roberta Kubinkiewicza, Czesława Wierkiewicza, Waldemara Jasińskiego, Tadeusza Gosiewskiego oraz Zenona Glicę

• z początkiem 2007 r. powstają w Solingen i w Wuppertalu kręgi biblijne

• w lutym 2007r. powstaje pierwsza grupa "Matka - Dziecko" a w czerwcu tego roku rozpoczynają się spotkania drugiej grupy matek z małymi dziećmi.

• w 2007 r. zakończył działalność zespół folklorystyczny „ Kasienka” – równocześnie powstał nowy. „Polskie Kwiaty” pod kierownictwem artystycznym p. Joanny Jankowskiej. Zespół tworzdorośli, młodzież i dzieci. Pierwszym występem zespołu był udział w święcie Domu Concordia. Corocznie zespół prezentował się na wielu imprezach w Wuppertalu i wielu innych miastach: Kolonia, Schwelm, Geilenkirchen (NATO), Solingen, Leichlingen -  odpowiadając na zaproszenia różnych organizatorów zarówno polonijnych jak i miejscowych grup niemieckich. W 2011 i 2014 r. zespół brał udział w Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie, prezentując udanie programy tańców polskich i niemieckich

• biwak ministrantów połączony ze spływem kajakowym po Wupperze

• kolonie letnie w Polsce.

 

W Misji prowadzona była katecheza dla dzieci i młodzieży. Siostra Bożena Sienkiewicz od początku swojej pracy w Misji przyczyniła się do zorganizowania nauczania religii. Rozpoczynała od trójki dzieci w 1986 r. W roku 2004 na katechezę przychodziło około 150 dzieci w grupach wiekowych od 5 – 11 lat. Dzieci starsze oraz młodzież katechizują księża. W roku 2006/2007 uczęszczało do tych grup prowadzonych przez księży (ks. Marcin Dereszkiewicz) 110 osób. Katechizowaniem dzieci od grup przedszkolnych do klas VI - od 2006 roku zajmuje się s. Krystyna Szychta (150 wydanych świadectw religii w czerwcu 2007).

 

Misja przeżyła dwie peregrynacje obrazu Matki Bożej Częstochowskiej: pierwszą zorganizował Ks. Walenty Śliwa w 70- tych latach.

Od 28.10 – 05.11.1995 r. Misja przeżyła Misje św. przygotowujące całą parafię do peregrynacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, która była w dniach 05.11.- 11.11.1995. Misje wygłosili księża chrystusowcy - ks. Krzysztof Musiałek i ks. Zbigniew Budyn.

W roku 2014 (16.06 do 22.06) Misję nawiedził Obraz Jezusa Miłosiernego. Oficjalne otwarcie tygodnia peregrynacji odbyło się w Bazylice St. Laurentius pod przewodnictwem dziekana miasta Wuppertal, ks. dr Bruno Kurth z udziałem innych Misji obcojęzycznych działających w Wuppertalu. Obraz został wystawiony na placu przed Ratuszem w dzielnicy Barmen, podczas Mszy św. w Uroczystość Bożego Ciała. Obraz „Jezu, ufam Tobie” nawiedził również punkty, w których sprawowana jest Msza św. w języku polskim (Neviges i Solingen). Od środy 18.06 aż do soboty21.06 wierni gromadzili się na modlitwach indywidualnych i wspólnotowych przed wizerunkiem Jezusa Miłosiernego w kościele St. Antonius.

Dnia 1 marca 2017 nastąpiła zmiana miejsca naszych spotkań liturgicznych i katechetycznych w Solingen, przeszliśmy z kościoła St. Engelbert do kościoła St. Michael. 

 

 

Organizacje i grupy istniejące przy Misji: 

- Rada Parafialna 

- Chór Kościelny "Benedictus" 

- Pięć Róż Żywego Różańca

- Grupa Seniorów 

- Zespół Folklorystyczny "Polskie Kwiaty” 

- Lektorzy 

- Ministranci 

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

- Szafarze nadzwyczajni Eucharystii

- Koło Matek z małymi dziećmi

- Nauczanie języka polskiego dla dzieci i młodzieży prowadzone przy pomocy "Polskiej Macierzy Szkolnej" (nauczycielki - p. Lucyna Kopiczyńska w Wuppertalu oraz p. Severina Ratajski

w Solingen)

- Kurs języka niemieckiego dla początkujących i zaawansowanych.

 

Misja organizuje corocznie: 

- Święto parafialne (odpust)

- Pielgrzymkę polonijną do Neviges - 3 niedziela czerwca, którą w sobotę poprzedza pielgrzymka piesza

- Opłatek wigilijny

- Kolędowe Spotkania Chórów w Neviges, a od 2007 w kościele Herz Jesu w Wuppertalu

- pielgrzymki jednodniowe: do Kevelaer (maj) i do Banneux (maj i październik)

- pielgrzymka do Częstochowy na czuwanie nocne w intencji Polonii

- pielgrzymki do sanktuariów w Europie i w świecie

- Kursy przedmałżeńskie (prowadzi p. Magdalena Gniaź oraz księża)

- Katechezy przed Sakramentami Chrztu i Małżeństwa

- Zabawy parafialne organizowane przez członków Rady Parafialnej w Solingen i w Wuppertalu.

 

Spotkania raz w miesiącu: 

- Grup Różańcowych

- Seniorów

- Ministrantów

- Koła Przyjaciół Radia Maryja