Kręgi Rodzin Szensztackich przyjmują w swoich domach

Pielgrzymujące Sanktuarium

z wizerunkiem Matki Bożej Trzykroćprzedziwnej z Schönstatt.