W Wuppertalu i Solingen pragną powstać nowe kręgi Matki Boskiej Trzykroć Przedziwnej

zainteresowanych prosimy o kontakt z animatorem p. Beatą lub z ks. Sławomirem