Kolejne spotkania ministrantów:

w Solingen, 30 października (wtorek) - po Mszy św.

w Wuppertalu, 27 września (sobota) - o godz. 10.30 w pomieszczeniach naszej Misji.