Niedziela - 24 listopada - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata,

święto patronalne ministrantów.

Wszystkich posługujących w naszej Misji

zapraszamy do służby przy ołtarzu.

Króluj nam, Chryste !!!