Spotkania Seniorów naszej Misji do końca roku 2017:

czwartek - 12.10.2017;

czwartek - 09.11.2017;

czwartek - 07.12.2017