logochrDuszpasterstwo prowadzą
księża Chrystusowcy

Proboszcz
Ks. Sławomir Nadobny SChr

 

 

Wikariusz
Ks. Mirosław Ziembiński SChr

 

 

3F295735 F549 46E1 BC30 A01E22145511 4 5005 c 

S. Anna Tobiasz MChR